Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 12 crèdits)

Assignatures

Diplomatura en Ciències Empresarials

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

C54 - Sociologia Industrial i de l'Empresa

RL0920 - Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals

Reconeixement
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 1991)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

D01 - Dret del Treball I

RL0913 - Dret del Treball I

Reconeixement

D02 - Dret del Treball II

RL0916 - Dret del Treball II

Reconeixement

D03 - Elements de Dret Públic i Privat I

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

D04 - Elements de Dret Públic i Privat II

RL0909 - Introducció al Dret Públic

Reconeixement

D05 - Història Social

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

D06 - Introducció a la Sociologia

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

D07 - Tècniques d'Investigació Social

RL0910 - Tècniques d'Investigació Social

Reconeixement

D09 - Introducció a la Comptabilitat

D30 - Anàlisi Comptable

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

D10 - Introducció a l'Economia

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

D14 - Dret de la Seguretat Social I

RL0918 - Dret de la Seguretat Social I

Reconeixement

D15 - Dret de la Seguretat Social II

RL0923 - Dret de la Seguretat Social II

Reconeixement

D16 - Dret del Treball III

RL0924 - Dret del Treball III

Reconeixement

D18 - Dret Sindical I

D19 - Dret Sindical II

RL0914 - Dret Sindical

Reconeixement

D20 - Direcció de Personal

RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II

Reconeixement

D21 - Gestió de Recursos Humans

RL0917 - Direcció i Gestió de Recursos Humans I

Reconeixement

D22 - Organització i Mètodes de Treball I

D29 - Administració d'Empreses

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

D23 - Organització i Mètodes del Treball II

RL0915 - Organització i Mètodes de Treball

Reconeixement

D24 - Seguretat en el Treball i Acció Social en l'Empresa I

RL0922 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals I

Reconeixement

D27 - Sociologia del Treball de la Dona

RL0937 - Anàlisi i Promoció de la Igualtat de Gènere en l'Àmbit Laboral

Reconeixement

D28 - Sociologia Industrial i de l'Empresa

RL0920 - Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals

Reconeixement

D33 - Pràctiques Integrades

RL0946 - Pràctiques Externes

Reconeixement

D34 - Psicologia del Treball I

D35 - Psicologia del Treball II

RL0919 - Psicologia del Treball i dels Recursos Humans

Reconeixement

D36 - Seguretat en el Treball i Acció Social en l'Empresa II

RL0926 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II

Reconeixement

D37 - Estadística

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

D38 - Informàtica

RL0908 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

Reconeixement

D46 - Economia Laboral

RL0925 - Economia del Treball

Reconeixement
Diplomatura en Relacions Laborals (Pla de 2002)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RC01 - Elements de Dret Privat

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RC02 - Elements de Dret Públic

RL0909 - Introducció al Dret Públic

Reconeixement

RC03 - Organització i Mètodes del Treball

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

RC03 - Organització i Mètodes del Treball

RL0915 - Organització i Mètodes de Treball

Reconeixement

RC04 - Sociologia i Tècniques d'Investigació Social

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

RL0910 - Tècniques d'Investigació Social

Reconeixement

RC05 - Història Social i Política Contemporània

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

RC06 - Principis d'Economia

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

RC07 - Estadística

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RC08 - Introducció a la Comptabilitat Financera

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

RC09 - Introducció a la Psicologia Social

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

RC10 - Dret de la Seguretat Social

RL0918 - Dret de la Seguretat Social I

Reconeixement

RC10 - Dret de la Seguretat Social

RL0923 - Dret de la Seguretat Social II

Reconeixement

RC11 - Dret Sindical

RL0914 - Dret Sindical

Reconeixement

RC12 - Dret del Treball

RL0913 - Dret del Treball I

Reconeixement

RC12 - Dret del Treball

RL0916 - Dret del Treball II

Reconeixement

RC13 - Direcció i Gestió de Personal

RL0917 - Direcció i Gestió de Recursos Humans I

Reconeixement

RC13 - Direcció i Gestió de Personal

RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II

Reconeixement

RC14 - Dret Jurisdiccional Laboral

RL0927 - Dret Jurisdiccional Laboral I

Reconeixement

RC16 - Psicologia del Treball

RL0919 - Psicologia del Treball i dels Recursos Humans

Reconeixement

RC17 - Seguretat en el Treball i Acció Social en l'Empresa I

RL0922 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals I

Reconeixement

RC18 - Seguretat en el Treball i Acció Social en l'Empresa II

RL0926 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II

Reconeixement

RC22 - Economia Laboral

RL0925 - Economia del Treball

Reconeixement

RC25 - Relacions Especials de Treball

RL0924 - Dret del Treball III

Reconeixement

RC29 - Estrès Laboral i Prevenció

RL0941 - Psicologia de la Prevenció de Riscos Laborals

Reconeixement

RC31 - Sociologia del Treball de la Dona

RL0937 - Anàlisi i Promoció de la Igualtat de Gènere en l'Àmbit Laboral

Reconeixement

RC36 - Sociologia de les Relacions Laborals

RL0920 - Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals

Reconeixement

RC43 - Procediments Executius i Cautelars

RL0931 - Dret Jurisdiccional Laboral II

Reconeixement

RC48 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Reconeixement

RC50 - Gestió del Coneixement

RL0945 - Gestió del Coneixement i TIC en l'Empresa

Reconeixement

RC51 - Habilitats Socials per a la Negociació i Mediació

RL0938 - Habilitats de Negociació i Mediació

Reconeixement

RC98 - Informàtica Bàsica per a Relacions Laborals

RL0908 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

Reconeixement
Grau en Administració d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Comunicació Audiovisual

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Criminologia i Seguretat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Dret

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Economia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement
Grau en Finances i Comptabilitat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement
Grau en Gestió i Administració Pública

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Periodisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Turisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Llicenciatura en Ciències del Treball

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RA06 - Gestió Laboral de l'Ocupació

RL0942 - Polítiques Actives d'Ocupació

Reconeixement

RA07 - Història Econòmica del Treball

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Reconeixement

RA08 - Mercat de Treball a Espanya

RL0934 - Anàlisi del Mercat de Treball

Reconeixement

RA10 - Tècniques Estadístiques

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RA21 - Anàlisi del Mercat de Treball

RL0934 - Anàlisi del Mercat de Treball

Reconeixement

RA23 - Noves Formes de Treball en la Societat Global

RL0907 - Els Reptes de la Globalització (Filosofia)

Reconeixement

RA24 - Gestió de la Qualitat

RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Reconeixement
Titulació per a la lliure configuració

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EU05 - La Construcció Europea: Els Reptes de la Globalització

RL0907 - Els Reptes de la Globalització (Filosofia)

Reconeixement