Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0947 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Ha d'estar orientat a l'aplicació de les competències generals associades a la titulació, a capacitar per a la recerca, gestió, organització i interpretació de dades rellevants, normalment de l'àrea d'estudi, per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants i que facilite el desenvolupament d'un pensament i judici crític, lògic i creatiu.

El contingut de cada TFG pot correspondre a les tipologies:

  • Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents àmbits relacionats amb la titulació.
  • Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol.
  • Treballs experimentals relacionats amb la titulació.
  • Altres tipus de treball.

El tema del Treball de Final de Grau ha de permetre la realització per l'estudiant o l'estudianta en un nombre d'hores corresponent als 6 crèdits ECTS, que té assignada la matèria en el pla d'estudis del grau en Relacions Laborals-RRHH.

En cada curs acadèmic, els departaments implicats en la titulació en Relacions Laborals i Recursos Humans proposaran les línies temàtiques.