Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0940 - Habilitats de Direcció i Coordinació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució de casos

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

A) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, sempre que estiguen aprovades per separat la part teòrica  i la part pràctica.

B) Es donarà la consideració de "Presentat" a una assignatura l'estudiantat que haja realitzat la prova final (30% de la nota), que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'haja presentat al percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que especificades en aquesta guia docent (70% de la nota).