Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0934 - Anàlisi del Mercat de Treball

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65,3
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 13,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-10 -verde- Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics de la -/verde- economia i el mercat de treball.

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a interpretar i elaborar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball

Capacitat per a elaborar, desenvolupar i avaluar estratègies territorials de promoció socioeconòmica i inserció laboral en l’àmbit local.

Capacitat per a elaborar diagnòstics de caràcter econòmic sobre problemes del mercat de treball

Capacitat per a dissenyar, implementar i avaluar estratègies territorials de promoció socioeconòmica i inserció laboral

Capacitat per a desenvolupar projectes d’investigació en l’àmbit economicolaboral.

Capacitat per a comprendre el caràcter dinàmic i canviant del mercat de treball

Capacitat per a buscar, organitzar, gestionar i interpretar informacions qualitatives i quantitatives referides a les relacions laborals i al funcionament dels mercats de treball.