Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0930 - Economia dels Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-09 Capacitat per a comprendre i aplicar els coneixements sobre la història de les relacions laborals.

CED-10 Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics de l'economia i el mercat de treball.

CED-11Capacitat per a analitzar i definir els objectius de les relacions sociolaborals.

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a elaborar, desenvolupar i avaluar estratègies territorials de promoció socioeconòmica i inserció laboral en l’àmbit local.

Capacitat per a dissenyar, implementar i avaluar estratègies territorials de promoció socioeconòmica i inserció laboral

Capacitat per a desenvolupar projectes d’investigació en l’àmbit economicolaboral.

Capacitat per a assessorar sobre les mesures més adequades per a afavorir la incorporació a l’ocupació

Capacitat per a assessorar en matèria de mercat de treball a agents socials i institucions públiques

Anàlisi crítica de les polítiques sociolaborals