Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0925 - Economia del Treball

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-10 Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics de l'economia i el mercat de treball.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a localitzar i gestionar informació de caràcter econòmic general i sobre el mercat de treball.

Capacitat per a interpretar i elaborar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball

Capacitat per a elaborar diagnòstics de caràcter econòmic sobre problemes del mercat de treball

Capacitat per a comprendre el caràcter dinàmic i canviant del mercat de treball