Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0923 - Dret de la Seguretat Social II

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Els ensenyaments teòrics van a comprendre tant l'exposició de la matèria en classe per part de la professora com la realització per l'alumne de totes aquelles activitats que es consideren tendencialment dirigides a que l'alumne adquireixe els coneixements teòrics necessaris per aconseguir les competències assenyalades.

En aquest sentit, en la part teòrica de la docència adquireix una especial rellevància com a sistema d'ensenyament i aprenentatge dels episodis del Podcast "Sistema espanyol de Seguretat Social". Els podcast són gravacions en mp3 que es distribueixen mitjançant canals RSS. En els diversos episodis de l'esmentat Podcast, que elabora la professora Dra Vicente Palacio, es recullen explicacions sobre diversos temes del programa. Aquests arxius són rebuts automàticament a l'ordinador de l'alumne subscrit al Podcast, podent gravar-los també en el seu reproductor mp3 o IPOD o IPADE per poder escoltar-los en qualsevol moment i quantes vegades vulgui. Cada episodi del Podcast va acompanyat d'una Guia d'Aprenentatge que recull materials complementaris per ajudar l'alumne en la preparació de l'assignatura, incloent referències bibliogràfiques, normatives i jurisprudencials així com una sèrie d'activitats a realitzar que permetran a l'alumne adquirir els coneixements teòrics necessaris , a més de treballar altres competències-genèriques i específiques-importants en la seva formació i que cal exigir a qualsevol titulat universitari: capacitat d'anàlisi i síntesi, capacitats de redacció oral i escrita, capacitat crítica, etc. Aquestes activitats en molts casos seran objecte de realització a classe, de manera que les activitats d'aprenentatge de tipus teòric presencials tinguen un valor afegit sobre la simple exposició de la classe magistral per la professora, encara que no significa la total eliminació d'aquestes.

Al costat de les anteriors, també estan programades la realització per part dels alumnes de diverses activitats o tasques-individuals o en grup-algunes voluntàries i altres obligatòries que vagin introduint a l'alumne en el camí de l'auto-aprenentatge. Les activitats obligatòries pràctiques tenen atribuït segons el Pla d'Estudis un 25% del total de l'avaluació, la qual cosa implica la necessitat de tenir en compte per a l'avaluació les activitats que l'alumne hagi pogut realitzar de tipus pràctic, amb un valor de 2.5 punts . Aquestes activitats poden ser tant de tipus presencial com no presencial.

Aquestes activitats d'aprenentatge teòric propostes com a complement als Podcasts són diferents de la solució de problemes, que constitueixen una altra part important de la presencialitat de l'assignatura: en aquest cas, es realitzaran activitats de resolució de problemes sobre la matèria, com ara supòsits de cotització, supòsits d'imputació de responsabilitat en cas d'incompliment d'obligacions, càlcul de responsabilitats en supòsits de prestació de serveis en l'àmbit de diversos Estat, entre altres.

 
Igualment es realitzaran alguns Seminaris o conferències de contingut a concretar.