Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0923 - Dret de la Seguretat Social II

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-01 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-12 Assessorament i gestió en matèria de seguretat social, assistència social i protecció social complementària.

CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a seleccionar i interpretar la legislació laboral, les normes col·lectives i les sentències dels tribunals.

Capacitat per a identificar el Dret vigent en matèria de Seguretat Social.

Capacitat per a determinar si es reuneixen els requisits per a accedir a les prestacions contributives i no contributives, calcular el seu import, tramitar les sol·licituds i denegacions d’aquestes, així com els recursos administratius i jurisdiccionals.

Capacitat per a determinar el règim de Seguretat Social aplicable a les activitats professionals.

Capacitat per a assessorar i dissenyar les diverses modalitats de protecció social complementària, així com la seua inclusió, si escau, en la negociació col·lectiva.