RL0908 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Utilització de recursos d'Internet

2. Creació de documents electrònics

3. Realització de presentacions eficaces

4. Tecnologies de la web 2.0

5. Anàlisi de dades

6. Gestió de fluxos de treball