Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Contenido técnico

60%

Documentación

20%

Presentación y defensa oral

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà d'acord amb la correspondent rúbrica del treball de final de màster d'investigació.

A) Per superar l'assignatura cal una qualificació mínima final de 5 sobre 10 en l'avaluació del treball per part d'un tribunal, valorant el contingut tècnic, el document final, l'article per a revista presentat i la presentació i defensa oral.

B) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si ha presentat el treball de recerca.

10. 3. Criteris de recuperació

Els estudiants que no superen l'assignatura en la primera convocatòria, podran elaborar novament el treball en una segona convocatòria.