Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Trabajo de módulo

50%

Examen

25%

Avaluació continua

25%

Criteris de superació

A) En 1º i 2º convocatoria, l'assignatura s'avalua considerant-se l'examen (25%), l'avaluació contínua (25%) i la part corresponent a la mateixa en el treball del mòdul (50%). La nota corresponent a l'alavaluació continua es "no recuperable", per tant la nota obtinguda a la 1º convocatoria es manté a la 2º convocatoria. La resta de proves son recuperables a la 2º convocatoria.

B) Per a poder fer la mitjana entre les parts és necessari obtenir una nota superior a 3,5 sobre 10 en cadascuna de les parts d'avaluació de la mateixa. Si no es compleix la condició anterior i la calificació global fora igual o superior a 5 punts, a l'acta figurarà una calificació de 4 puntos sobre 10.

C) Per a superar l'assignatura ha d'obtenir-se una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior.

D) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.

E) En cas de no superar-se l'assignatura l'estudiant haurà de tornar a cursar-la l'any següent. La part de qualificació corresponent al treball del mòdul, realitzat l'any anterior, podrà́ mantenir-se si aquesta assignatura es va aprovaŕ, encara que si l'estudiant ho prefereix podrà́ tornar a realitzar el treball del mòdul per a intentar millorar l'avaluació d'aquesta part i únicament per a l'assignatura.