Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Trabajo de módulo

50%

Examen

25%

Avaluació continua

25%

Criteris de superació

A) L'assignatura s'avalua de forma individual considerant-se l'examen, l'avaluació contínua i la part corresponent a la mateixa en el treball del mòdul.

B) Per a poder fer la mitjana entre les parts és necessari obtenir una nota superior a 3,5 sobre 10 en cadascuna de les parts d'avaluació de la mateixa.

C) Per a superar l'assignatura ha d'obtenir-se una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior. D) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.

10. 3. Criteris de recuperació

Per a recuperar l'assignatura s'indicaren les activitats d'avaluació necessàries per a superar aquelles parts suspeses a l'inici del curs acadèmic per part del personal acadèmic responsable.

10. 4. No superació de l'assignatura

En cas de no superar-se l'assignatura l'estudiant haurà de tornar a cursar-la l'any següent. La part de qualificació corresponent al treball del mòdul, realitzat l'any anterior, podrà́ mantenir-se si aquesta assignatura es va aprovaŕ, encara que si l'estudiant ho prefereix podrà́ tornar a realitzar el treball del mòdul per a intentar millorar l'avaluació d'aquesta part i únicament per a l'assignatura