Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIX122 - Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE)

SDI014 - Complements de Disseny Mecànic