Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació continua

50%

Criteris de superació

A) En 1r i 2n convocatòria, l'assignatura s'avalua considerant l'examen (50%) i l'avaluació contínua (50%). En cas de tenir una qualificació inferior a 5 en l'avaluació contínua, aquesta part de l'avaluació serà "recuperable" en 2n convocatòria mitjançant activitats addicionals.
 
B) Per poder fer la mitjana cal obtenir una nota superior a 3,5 sobre 10 en cadascuna de les parts d'avaluació de la mateixa. Si no es compleix la condició anterior i la qualificació global és igual o superior a 5 punts, en l'acta figurarà una qualificació de 4 punts sobre 10.
 
C) Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior.
 
D) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.