Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM004 - Perspectiva de Gènere i nous Moviments Socials. Noves Masculinitats

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboración de trabajos académicos

65%

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas)

30%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

Per a avaluar aquesta assignatura cal entregar un resum crític personal i comentat dels materials de l'assignatura (apunts del professorat i lectures complementàries). Es valorarà de manera especial el correcte referenciat bibliogràfic, l'ús de cites d'autors i d'autores, la reflexió personal de qui exposa i la redacció del treball. El text es presentarà a interlineat senzill i font Arial 10.
 
Per a superar i aprovar l'assignatura cal obtenir almenys un cinc d'una nota sobre deu.