SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP704 - Aprenentatge i Ensenyament de la Música

Semestre 1 - Només convalida

Temari

Temari

1. ESTUDI DEL CURRÍCULUM ARTÍSTIC EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT. 1.1. Currículum de Música en secundària i batxillerat - Característiques generals del currículum de música en ESO. - Organització curricular. - Anàlisi dels objectius, continguts i criteris d'avaluació prescriptius per a l'Educació Secundària Obligatòria - Característiques generals del currículum de música en Batxillerat. - Organització curricular. - Anàlisi dels objectius, continguts i criteris d'avaluació prescriptius per a l'optativa de música en les modalitats d'Humanitats “i Ciències Socials” i “Ciències i Tecnologia”. - Anàlisi dels objectius, continguts i criteris d'avaluació prescriptius per a la modalitat d'Arts “Escèniques, Música i Dansa”. 1.2. Didàctica de la Música. 1.2.1. El marc didàctic de la música en l'ensenyament secundari. - Epistemologia didàctica: Teoria *vs. Praxi. - Característiques de la didàctica de la música *generalista: El context didàctic. Funcions docents en l'organització del centre. 1.2.2. Metodologia didàctica. - *Metodo i Metodologia. - Els mètodes didàctics en l'aula de música: de la recepció al descobriment. 1.2.3. Didàctiques específiques. - Construcció de l'escolta, interpretació i creació musical. - Comprensió del patrimoni sonor i de la música culta i popular 1.3. Processos i tècniques per a l'adquisició de les competències musicals d'educació secundària i batxillerat. - Implicacions dels continguts de l'àrea de música en l'ensenyament de les competències bàsiques del currículum. - Definició de les competències musicals en educació secundària a partir dels blocs de contingut. - Desenvolupament de la capacitat crítica i de consum. - Criteris per a la programació per competències en l'àrea de música. - Anàlisi i proposta de programació anual per competències.

2. ESTRATÈGIES, DISSENYS I AVALUACIÓ DEL CURRÍCULUM DE MÚSICA. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 2.1. *Estratégias d'ensenyament didàctiques i psicopedagògiques: El treball cooperatiu. 2.2. Disseny d'unitats didàctiques i treball per projectes. 2.3. Formes de seguiment i avaluació. - Avaluació i autoavaluació de l'aprenentatge i de l'ensenyament. - Principis i funcions de l'avaluació: El què, com i per a què. - Fiabilitat i validesa de l'avaluació. - Criteris d'avaluació consensuats. - Indicadors i instruments. 2.4. Música per a tots. L'atenció a la diversitat en el programa de Música. Estudi de casos. Resolució de problemes.

3.- HABILITATS, TÈCNIQUES I CONTEXTOS DE PARTICIPACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL. 3.1.- Adreça Coral. El moviment *contínuo en l'adreça. El cos humà com transmissor d'informació musical: relaxació, posició correcta del cos, camp *eufónico, el rostre i la imatge projectada, moviments bàsics del braç. *Arsis i Tesi (alçar i donar) La *anacrusa: tipus (*tética, mètrica i *virtuosística) La funció i els moviments de la mà esquerra. Disposició i col·locació de les diferents “veus” en l'escenari. Les mans com mitjà d'expressió en l'adreça coral. Calderón, pausa i cort final. 3.2.- Adreça instrumental. Tècniques d'adreça coral aplicades a l'adreça instrumental. Col·locació dels instruments en l'escenari. La batuta 3.3.- Estratègies i tècniques de participació. Les frases musicals i els subgrups. *Anàlisis de l'obra i de les seues frases. Interpretació Pregunta –resposta. Interpretació *metronómica. Interpretació per color vocal o instrumental. L'enregistrament com mitjà d'autoavaluació. 3.4.- Agrupacions corals i instrumentals. La Coral. El Cor. El Cor de Càmera. L'Orfeó. L'Orquestra. Naixement i evolució: Barroca, Clàssica, Sinfònica, *Filarmónica. La Banda. L'Orquestra Escolar. Grups flexibles. La *Batucada. Els Grups de Càmera. 3.5.- Creació, producció i edició de Música electrònica. *Sofwear musical: Creadors: *Band *in a *Box. *Secuenciadores: *Logic. Editors: *Finale, *Sibelius. Grabadors: *Cool *Edit Pro, *Audacity. Tipus d'arxius musicals: *Midi, *Wave, *mp3, etc. Transformació dels mateixos. Harmonia i ritme harmònic. Harmonització *bàsica de peces amb forma simple o música popular.

4.- CRITERIS DE SELECCIÓ I ELABORACIÓ DE MATERIALS. 4.1.- L'obra musical. Criteris de selecció d'obres i repertoris per al professor. Estils. Gèneres. *Ëpocas/. La melodia com eix: Música popular, classicisme i romanticisme musical, música pop i *BSO El ritme com eix: Barroc musical i rock. L'harmonia com eix: Classicisme musical i segle XX. Els materials dels llibres de text. 4.2.- Creació de *Cancioneros. La classificació d'obres musicals com procediment musical de comprensió de l'obra i el context per a l'estudiant. 4.3.- Les sonoritzacions i els seus materials al servei de l'escolta. Construcció i finalitats. Els muntatges musicals. Adaptacions d'obres als grups vocals i *intrumentales dels Centres d'Ensenyament. Construcció d'instruments. L'assaig i el muntatge. Escenografia. Enregistrament i autoavaluació. Activitats *extraescolares.

 
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16