Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1234 - El Règim Jurídic Privat de l'Empresa Pública

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Resolució de casos

25%

Criteris de superació

Per a superar l´assignatura caldrà obtenir almenys 5 punts sobre 10. D´una banda, es realitzarà un examen teòric escrit que valdrá 7,5 punts; d´altra, es propondran treballs pràctics durant el semestre que permitiran obtenir altres 2,5 punts. La nota final de l´alumnat serà l´adició de les obtingudes en l´examen teòric i en les tasques pràctiques.

L´estudiantat es considerarà presentat si es presenta a l´examen escrit.

La nota dels treballs pràctics valdrà per a les dues convocatòries.