Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1215 - Tècniques d'Anàlisi Social en Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Sistema d'avaluació:

- Resolució d'exercicis i problemes: 20%.

- Presentacions orals i pósters: 10%.

- Examen escrit: 70%. 

- És preceptiu aprovar l'examen escrit (3,5/7) perquè es computen en la nota global els exercicis i problemes i les presentacions orals i pósters. 

- La qualificació dels exercicis i problemes i de les presentacions orals i pósters és presencial i no recuperable, i es manté per a les successives convocatòries d'aquest curs, però no per a les de cursos posteriors.