Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1208 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE21 - Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

CG11 - Resolució de problemes.

CG2 - Capacitat de gestió de la informació.

CG7 - Informàtica relativa a la gestió i administració pública.

Resultats d'aprenentatge

RAINF17 Contribuir al disseny i gestió de les pàgines web de les administracions públiques.

RAINF16 Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

RAINF15 Demostrar que es tenen nocions sobre bases de dades i utilitzar correctament una aplicació informàtica per a dissenyar esquemes conceptuals en bases de dades relacionals, així com crear i editar taules, relacions entre taules, consultes, formularis i informes senzills.

RAINF14 Saber manejar recursos informàtics que faciliten el disseny, planificació i seguiment de fluxos de treballs.

RAINF13 Gestionar els recursos multimèdia i de comunicació de la Web Semàntica com blogs, wikis, xarxes socials, folksonomies, etc.

RAINF12 Editar documents de text de complexitat mitjana, crear presentacions orals amb un gestor de presentacions, crear fulls de càlcul simples manejant referències i dissenyar i generar pàgines web senzilles.

RAINF11 Gestionar correctament els arxius, generar documents amb un processador de textos, navegar per Internet i utilitzar correctament el correu electrònic.