Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1221 - Informàtica Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

L'avaluació contínua (60%) consta de dos proves escrites (20% cada una) i un exercici pràctic (20%) que es realitzen al llarg del semestre en dates que es comunicaran a través de l'aulavirtual. Si l'alumne obté una nota mitjana de les dos proves escrites d'avaluació contínua del menys 4 punts, no estarà obligat a realitzar l'examen final. En este cas concret, la nota mitjana de les dos proves escrites d'avaluació contínua passa a tindre un pes final del 80% en l'assignatura. Respecte al exercici pràctic no s'exigix nota mínima i té una única data d'entrega al final del semestre. El exercici pràctic ha de ser defés davant del professor si este ho requerira.

L'examen final (40%), en qualsevol de les dos convocatòries, servix de recuperació de les dos proves escrites d'avaluació contínua en el cas que la nota obtinguda en l'examen siga major que la mitjana de les dos proves escrites d'avaluació contínua. En el dit cas, la nota de l'examen final passa a tindre un pes final del 80% en l'assignatura (i el pes de les dos proves escrites d'avaluació contínua passaria a ser del 0%) . Per a superar l'assignatura és condició necessària obtindre almenys 4 punts en l'examen final.

Es considera que l'alumne es presenta a una convocatòria si es presenta a l'examen final, o si obté una qualificació de 5 o més en el cas particular de no estar obligat a realitzar l'examen final.

En el cas d'obtindre una qualificació inferior a 4 en l'examen final, la nota final es calcularà de la mateixa manera però si esta resultara superior o igual a 5 es canviaria per un 4.5.