VJ1214 - Consoles i Dispositius de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

  • Tema 1. Revisió de conceptes d'arquitectura de computadors
  • Tema 2. Sistema d’entrada/eixida
  • Tema 3. Sistema de memòria. Gràfics
  • Tema 4. Arquitectura  de processadors actuals

         

TEMARI DE LABORATORI

  • Pràctiques relacionades amb l'entorn de desenvolupament de la videoconsola Nintendo, estudiant la seva arquitectura, sistema de memòria, entrada/eixida i entorn gràfic.