Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1210 - Tecnologia de Computadors

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació: avaluació contínua, avaluació de pràctiques de laboratori i examen escrit al final del semestre. Per a aprovar s'exigeix una nota mínima de 3 sobre 10 en cadascuna d'aquestes parts.

Constaran com presentats en les actes de cada convocatòria els estudiants que es presentin a l'examen escrit corresponent.