Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent de l'assignatura inclou activitats que es porten a terme en presència del professorat i activitats sense presència del professorat.

Per a les activitats que es porten a terme en presència del professorat, la metodologia inclou sessions teòriques i pràctiques guiades en aula informàtica.

Les sessions teòriques inclouen l'exposició de la teoria i el desenvolupament de problemes o estudi de casos pel professorat. L'alumnat pren apunts i participa en classe, fa preguntes al professorat o respon les preguntes del professorat. El mètode expositiu consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada, d'acord amb criteris adequats a la finalitat a assolir. Se centra fonamentalment en l'exposició verbal pel professorat, i es reforça amb tècniques multimèdia, dels continguts de la matèria objecte d'estudi.

Les pràctiques guiades en l'aula informàtica tenen com a objectiu l'aprenentatge de programari específic d'aplicació en enginyeria. En aquestes pràctiques s'hi proposa la resolució d'exercicis i problemes: Situacions en què l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació que se li ha proposat inicialment.

Les activitats sense presència del professorat es treballen mitjançant l'estudi individual i els treballs de l'assignatura. Totes les activitats les reforcen els continguts de l'Aula Virtual.

Exercicis

Per a desenvolupar la part pràctica de l'assignatura, en totes les classes pràctiques s'hi proposaran exercicis. S'estableixen dos tipus d'exercicis:

Guiats. Són exercicis de resolució guiada a realitzar durant les classes pràctiques, en l'aula assignada a l'efecte.

Voluntaris. Són exercicis que poden resoldre's lliurement com a treball personal.