Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de plantejar i planificar la resolució de problemes d’enginyeria, seguint els procediments estàndard utilitzats en els entorns tècnics i científics.

CG03 - Ser capaç d’expressar-se amb la correcció i precisió adequades a l’entorn tecnològic de l’enginyeria.

CB02 - Ser capaç de diferenciar, interpretar i descriure macroscòpicament el comportament elèctric i magnètic dels mitjans materials.

CB02 - Ser capaç de comprendre i explicar la generació i la propagació de les ones electromagnètiques i de la llum.

CB02 - Ser capaç de calcular camps magnètics generats per distribucions de corrent senzill i de determinar els seus efectes sobre altres corrents i càrregues en moviment.

CB02 - Ser capaç de calcular camps i potencials elèctrics generats per distribucions de càrrega estàtiques senzilles, discretes o contínues, i de determinar els seus efectes sobre altres càrregues o distribucions.

CB02 - Saber resoldre circuits elèctrics lineals bàsics, tant en corrent continu com altern.

CB02 - Conéixer i saber aplicar les equacions fonamentals de Maxwell en els problemes bàsics de l’electricitat i el magnetisme.