Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1021 - Bioquímica

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

 

L'examen (65%) consistirà en preguntes curtes, relacionades amb  els temes 1, 3, 4, 6, 8,  9, 10, 12-16  (40%), preguntes al voltant de  les pràctiques de laboratori dels temes 5, 10 i 11 (10%) i tutories dels temes 2, 7, 11 i 17-19 (15 %).

L'avaluació contínua, consistirà en les preguntes de l'aula virtual dels temes de teoria (20%), la resolució dels casos (10%) i dels treballs lliures com ara publicacions científiques, llibres, pel·lícules, documentals, notícies, etc., (5%). D'aquestes tasques lliures, l'estudiantat sols pot realitzar un màxim de dues.

Examen de teoria: temes 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12-16  (obligatori) 2/4.

Preguntes de l'aula virtual (obligatòries) 1/2.

Tutories: temes 2, 7, 11 i 17-19 (obligatori) 0,75/1,5.

Resolució de casos (obligatori) 0,5/1.

Preguntes relacionades amb les pràctiques de laboratori (obligatòries) 0,5/1.

Tasques lliures com ara resum de publicacions científiques, discussió de llibres, pel·lícules, documentals o notícies (0,25/0,5 cada una).

A totes aqueixes activitats que s'entreguen fora dels terminis establerts, se'ls multiplicarà per 0,5 la nota obtinguda.

Es considera com presentat a aquell alumne o alumna que ha realitzat el 50% de qualsevol de les activitats obligatòries.

En el cas que algun estudiant o estudianta no supere alguna de les proves, es guardarà la nota de les altres fins a la següent convocatòria ordinària.