Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1060 - Disseny de Sistemes Digitals

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El temps d'impartició presencial de l'assignatura es divideix en hores de teoria, de laboratori i seminaris.

Les del primer tipus es dedicaran a presentar els coneixements teòrics i d'aplicació propis dels temes, tractats com a lliçons magistrals. També es plantejaran i resoldran casos d'estudi de forma participativa i es proposaran i corregiran exercicis que seran desenvolupats per l’estudiantat en les hores de dedicació no presencial.

Per a la realització de les classes de pràctiques es disposarà del butlletí de la pràctica corresponent, el qual conté una sèrie d'exercicis a realitzar de manera individual per l’estudiantat. El professorat facilitarà material de referència i consulta amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament dels esmentats exercicis.

Al llarg del curs es plantejaran una sèrie d'activitats pràctiques, tant individuals com de grup, que tindran una determinada puntuació i un pes establit en l'avaluació final de l'assignatura. Aquestes activitats poden consistir tant en l'entrega de determinats exercicis plantejats en algun dels butlletins de pràctiques com en la realització de treballs que tinguen relació amb els continguts treballats per l’estudiantat en més d'una pràctica. La realització d'aquest treball estarà assistit per seminaris específics.
Aquests seminaris tenen com a objectiu aprendre les habilitats necessàries per fer aquestes feines que no s'ha ensenyat en el curs. La metodologia d'aquests seminaris serà l'aprenentatge actiu, de manera que els estudiants no reben la informació ja desenvolupada, però la cerquen el investigar pel seu compte en un ambient de cooperació mútua.