Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1060 - Disseny de Sistemes Digitals

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 66
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IIC01 - Capacitat per a dissenyar i construir sistemes digitals, incloent-hi computadors, sistemes basats en microprocessador i sistemes de comunicacions.

Resultats d'aprenentatge

EIC.6.5 - Descriure les arquitectures internes dels dispositius de lògica programable. (IIC01)

EIC.6.4 - Especificar un sistema digital utilitzant un llenguatge de descripció de maquinari. (IIC01)

EIC.6.3 - Descriure les metodologies d’implementació de sistemes digitals. (IIC01)

EIC.6.2 - Descriure les característiques i funcionament dels circuits integrats. (IIC01)

EIC.6.1 - Analitzar i dissenyar sistemes digitals. (IIC01)