Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1056 - Seguretat Informàtica per a Enginyeria de Computadors

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Avaluació de pràctiques

30%

Examen

30%

Criteris de superació

En la primera convocatòria ordinària, la qualificació de l'assignatura s'obtindrà a partir de:

  1. Avaluació contínua de teoria (AC). Seran exercicis i qüestions relacionats amb l'assignatura. El seu pes en la nota final serà del 40%.
  2. Les pràctiques (PR), el pes en la nota final serà del 30%.
  3. L'examen final de l'assignatura (EF), el pes en la nota final serà del 30%.

S'ha d'obtenir una qualificació mínima de 3 en aquest examen per a poder aprovar l'assignatura.

Es considerarà com presentat en la convocatòria a l'estudiant o estudianta que entregue quatre o més activitats de teoria o pràctiques en els terminis establerts, o bé que realitze l'examen final de l'assignatura.

Les qualificacions obtingudes en l'AC i les PR es guardaran durant tot el curs, però no per a cursos posteriors. Per a aprovar l'assignatura cal una nota final major o igual que 5. Si un estudiant o estudianta no arriba al mínim de 3 en l'examen final, haurà de tornar a fer l'examen final de l'assignatura en la segona convocatòria ordinària (juliol) per a poder obtenir la qualificació que li permeta aprovar.

Pel que fa a la recuperació de l'AC i les PR, tant en primera com a segona convocatòria:

  • L'AC pot recuperar-se sempre el dia de l'examen.
  • Les PR es poden recuperar amb els exercicis opcionals.