Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1055 - Disseny i Gestió de Xarxes

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

50%

Examen

30%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Primera convocatòria
Es realitzarà un examen final per un valor del 30% sobre els aspectes de la teoria de l'assignatura. Tal com  preveu el pla d'estudis
Es realitzaran exàmens test com a avaluació contínua sobre els temes estudiats en l'assignatura per un valor del 20% de la nota de l'assignatura. Tal com preveu el pla d'estudis per a l'avaluació contínua.
Les pràctiques s'avaluaran mitjançant l'assistència a classe i la seua realització. Es tolera una falta no justificada a una pràctica. Qualsevol falta posterior a la primera en una pràctica per motius no justificats a judici del professorat, com ara raons mèdiques, suposarà automàticament un zero en aquesta pràctica.
La nota de pràctiques suposarà un 50% de l'assignatura i no serà una activitat recuperable. En cas d'obtenir una nota de menys de 3 sobre 10 en pràctiques es consideraran les pràctiques no superades i la nota resultant que se sumarà als altres ítems serà de zero punts.

Segona convocatòria
Es realitzarà un examen per un valor del 50% de la nota i la nota substituirà l'obtinguda en els exàmens test de l'avaluació contínua que són un 20% en la primera convocatòria i la del 30% de l'examen de la primera convocatòria.
A aquesta nota se sumarà la nota de pràctiques en el cas que les pràctiques s'hagen superat, és a dir, que s'hi haja tret més d'un 3 sobre 10. Si no s'han superat, la nota de pràctiques es considerarà zero.
Tant en primera com en segona convocatòria es considerarà l'alumne o alumna presentat si es presenta a l'examen final.