Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Examen

30%

Criteris de superació

L'avaluació consta de les següents parts;

  1. Examen 30% amb nota mínima 5.
  2. Avaluació continua 70%, amb nota mínima 5, que inclou:
  • Treball teòric individual sobre un tema relacionat amb els continguts de teoria amb presentació oral amb nota mínima 5.
  • Lliuraments de pràctiques sense nota mínima.
  • Treball final de pràctiques amb presentació oral amb nota mínima 5.

Es considera que un alumne s’ha presentat si: (1) es presenta a l’examen o (2) lliura el treball teòric i el treball de pràctiques inclosos en l’apartat d’avaluació contínua o (3) sempre que es guarde alguna nota aprovada per a la segona convocatòria.

Segona convocatòria

  1. L’examen es recuperarà amb el de la segona convocatòria.
  2. Avaluació contínua:
  • Treball teòric i treball de pràctiques:  es recuperarà la part escrita refent els treballs, però no es podran recuperar les presentacions orals. Cadascuna de les presentacions orals té un pes del 5% sobre el total de la nota de l’assignatura.
  • Lliuraments de pràctiques: no són recuperables, corresponen a un 15% de la nota.

Total no recuperable 25%