Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1046 - Sistemes d'Informació Integrats

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

ISI01 - Capacitat d’integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d’informació de les organitzacions que els permeta assolir els seus objectius de forma efectiva i eficient i que els aporten avantatges competitius.

ISI03 - Capacitat per a participar activament en l’especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d’informació i comunicació.

ISI04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d’una organització i participar activament en la formació dels usuaris.

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar i implantar l’ERP que millor s’adapte als processos de negoci definits en una etapa prèvia de redisseny. (ISI03)

Redissenyar els processos de negoci d’una organització a fi de millorar-los per a la seua posterior automatització. (ISI01)

Explicar què és un ERP i la seua aplicació per a la gestió empresarial integrada. (ISI04)

Analitzar els processos de negoci d’una organització prèviament a la implantació d’un ERP. (ISI04)