Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1027 - Disseny i Implementació de Sistemes d'informació

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Temari de teoria:

Unitat 1. Disseny de bases de dades relacionals

  

Tema 1. Disseny conceptual de bases de dades relacionals

Tema 2. Disseny lògic de bases de dades relacionals

   
Tema 3. Disseny físic de bases de dades relacionals

Unitat 2. Disseny i avaluació d'interfícies d'usuari

  
 Tema 1. Introducció

    Tema 2. Interacció persona-màquina: principis bàsics

    Tema 3. Disseny i construcció d'interfícies d'usuari

    Tema 4. Avaluació d'interfícies d'usuari

 

Temari de pràctiques: 

Unitat 1. Implementació de bases de dades

Unitat 2. Disseny i implementació de sistemes d'informació basats en el web

    Tema 1. Introducció: Arquitectura d'una aplicació web

    Tema 2. Java Database Connectivity (JDBC) i bases de dades

    Tema 3. Programació de contingut dinàmic per al web amb JavaServer Pages (JSP)

    Tema 4. Implementació de fulls d'estil CSS i plantilles

    Tema 5. Programació de la part del servidor