Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1025 - Gràfics i Multimèdia

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

45%

Projecte

40%

Avaluació de pràctiques

15%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura suposa tenir una nota mínima de 5 sobre 10 tant en l'examen de teoria com en el projecte individual de laboratori.
 
La nota final es calcula a partir dels següents percentatges:
 
Examen: 45% de la nota final de l'assignatura.
  • Consisteix en un examen escrit amb preguntes teòriques i problemes.
Avaluació de les pràctiques: 15% de la nota final de l'assignatura (Nota Treball Teoria Individual * 0,05 + Nota Treball Teoria Grup * 0,1).
  • El treball individual consisteix en el desenvolupament d'un tema relacionat amb l'assignatura. L'alumne haurà de lliurar al professor: el tema escollit, l'índex, i el treball finalitzat. S'avaluarà el document pujat a l'Aula Virtual.
  • El treball en grup consisteix en el desenvolupament d'un tema relacionat amb l'assignatura. El grup haurà de lliurar al professor: el tema escollit, l'índex, i el treball finalitzat. El grup haurà de realitzar almenys dos tutories amb el professor. S'avaluarà tant el document pujat a l'Aula Virtual com la presentació realitzada pel grup davant de la resta d'alumnes del grup.
Projecte: 40% de la nota final de l'assignatura.
 
Les notes aprovades únicament es guarden durant el curs en vigor, és a dir, un aprovat en alguna de les parts en la primera convocatòria es guardarà per a la segona convocatòria, mai d'un curs per a l'altre.
 
Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a l'assignatura si ha realitzat l'examen.
 
Per a la realització del projecte, als alumnes se'ls faciliten uns continguts mínims que ha de complir el projecte. S'avaluarà la complexitat del mateix.