Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1022 - Algorítmia

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Criteris de superació de l'assignatura:

Superació en primera convocatòria

L'estudiantado ha de complir aquests dos requisits per a poder superar l'assignatura:

  • Presentar-se i obtenir almenys 3,5 punts sobre 10 en l'examen final.
  • Obtenir una nota mitjana global de l'assignatura igual o superior a 5 sobre 10. Aquesta nota mitjana serà igual a:
    • 60% de la nota de l'avaluació contínua, qualificada sobre 10.
    • 40% de la nota de l'examen final, qualificat sobre 10.

La qualificació final serà la nota mitjana definida prèviament.

Superació en segona convocatòria

L'estudiantat ha de complir aquests dos requisits per a poder superar l'assignatura:

  • Presentar-se i obtenir almenys 3,5 punts sobre 10 en l'examen final.
  • L'estudiantat podrà triar entre dues opcions:

a.     Mantenir la nota de l'avaluació contínua obtinguda en el primer semestre. En aquest cas, els criteris per a superar l'assignatura són els mateixos que els de la primera convocatòria.

b.     Presentar un nou treball avaluable que es qualificarà amb fins a amb 2 punts sobre 10 en la nota final de l'assignatura. Per a superar l'assignatura serà necessari que la nota de l'examen final (ponderada com un 40% de la nota final) més la puntuació del nou treball avaluable siga igual o superior a 5 sobre 10. La qualificació final serà l'obtinguda amb aquesta suma.

Criteris per a considerar “presentat” a un estudiant o estudianta:

Primera convocatòria: haver realitzat l'examen final.

Segona convocatòria: haver realitzat l'examen de la segona convocatòria.