Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 12 crèdits)

Assignatures

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

500 - Expressió Gràfica I

DI1003 - Expressió Gràfica I

Reconeixement

501 - Expressió Artística I

DI1008 - Expressió Artística I

Reconeixement

502 - Física

DI1001 - Física I

DI1006 - Física II

Reconeixement

503 - Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria

DI1002 - Matemàtiques I

Reconeixement

504 - Història del Disseny

DI1004 - Història del Disseny Industrial

Reconeixement

505 - Materials I

DI1010 - Materials I

Reconeixement

507 - Disseny Conceptual

DI1014 - Disseny Conceptual

Reconeixement

508 - Estadística

DI1009 - Matemàtiques II

Reconeixement

509 - Informàtica Bàsica

DI1019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Reconeixement

510 - Taller de Models

DI1016 - Taller de Models

Reconeixement

511 - Disseny Assistit per Ordinador I

DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Reconeixement

512 - Economia de l'Empresa

DI1011 - Empresa

Reconeixement

513 - Ergonomia

DI1023 - Ergonomia

Reconeixement

514 - Estètica

DI1017 - Estètica

Reconeixement

515 - Expressió Artística II

DI1018 - Expressió Artística II

Reconeixement

516 - Expressió Gràfica II

DI1007 - Expressió Gràfica II

Reconeixement

517 - Materials II

DI1015 - Materials II

Reconeixement

518 - Mecànica i Resistència de Materials

DI1013 - Mecànica i Resistència de Materials

Reconeixement

519 - Metodologies del Disseny Industrial

DI1022 - Metodologies del Disseny

Reconeixement

520 - Processos de Fabricació. Consideracions de Disseny

DI1020 - Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies (I)

DI1021 - Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies (II)

Reconeixement

521 - Taller de Prototips

DI1031 - Taller Experimental de Prototips

Reconeixement

522 - Disseny Assistit per Ordinador II

DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Reconeixement

523 - Màrqueting

DI1026 - Màrqueting

Reconeixement

524 - Producte i Medi Ambient

DI1030 - Producte i Medi Ambient

Reconeixement

525 - Sistemes Mecànics

DI1029 - Sistemes Mecànics

Reconeixement

526 - Presentació de Productes

DI1025 - Presentació de Productes

Reconeixement

527 - Projectes de Disseny

DI1032 - Projectes de Disseny

Reconeixement

528 - Projecte Fi de Carrera

DI1047 - Pràctiques Externes

Reconeixement

531 - Disseny Ceràmic

DI1039 - Disseny Ceràmic

Reconeixement

532 - Disseny Gràfic

DI1027 - Disseny Gràfic

Reconeixement

538 - Expressió Objectual i Disseny

DI1042 - Expressió Objectual i Disseny

Reconeixement

544 - Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador

DI1038 - Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador

Reconeixement

547 - Seguretat dels Productes

DI1045 - Seguretat dels Productes

Reconeixement

549 - Tecnologies del Plàstic

DI1036 - Tecnologies del Plàstic i Disseny de Productes

Reconeixement

599 - Anglès Tècnic

DI1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AG1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

DI1009 - Matemàtiques II

Reconeixement

AG1003 - Informàtica

DI1019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Reconeixement

AG1004 - Física I

DI1001 - Física I

Reconeixement

AG1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

DI1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Reconeixement

AG1007 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

DI1002 - Matemàtiques I

Reconeixement

AG1008 - Física II

DI1006 - Física II

Reconeixement

AG1009 - Expressió Gràfica

DI1003 - Expressió Gràfica I

Reconeixement

AG1017 - Empresa

DI1011 - Empresa

Reconeixement