Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1046 - Disseny per a l'Entorn i l'Hàbitat

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.

El desenvolupament d'aquesta assignatura s'estructura en dos blocs: una part de sessions teòriques i una altra de treball pràctic i actiu per part de l'estudiantat.

  • La part teòrica presencial es vehicula a partir d'exposicions orals amb abundant material audiovisual. En aquest bloc teòric té cabuda la participació de professionals externs, dins de seminaris, que puguen ser d'interès per a la matèria tractada.
  • D'altra banda, en la part pràctica s'aborda una sèrie d'exercicis en entregues pautades al llarg del curs. Aquests exercicis poden tindre caràcter de problemes curts a resoldre durant les sessions de problemes a l'aula, o bé tindre un caràcter més complex, la resolució dels quals requereix el tractament presencial a l'aula durant les sessions de laboratori i una important càrrega de treball no presencial.
  • Finalment, les sessions de tutories serveixen a l'estudiantat per a realitzar consultes personalitzades relatives a la matèria i al desenvolupament i assimilació dels conceptes tractats tant en les sessions teòriques, com en les pràctiques.