Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1046 - Disseny per a l'Entorn i l'Hàbitat

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 7,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d’índole comunicativa i estètica del producte. 

CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG1.OP15.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE6.OP15.01 Comprendre els aspectes teòrics més rellevants en l’àmbit del disseny per a l’hàbitat i el disseny d’entorns.

CE24.OP15.01 Ser capaç de comunicar idees de disseny conceptual relacionada amb el sector de l’hàbitat per mitjà de documentació gràfica i textual.

CE20.OP15.1 Ser capaç de dissenyar nous conceptes de productes orientats a l’hàbitat.

CE19.OP15.1 Ser capaç de resoldre i integrar els aspectes d’índole estètica del producte per a l’hàbitat atenent a l’entorn a què van dirigits.