Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 7,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d’índole comunicativa i estètica del producte. 

CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.

CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG1.0P16.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE6.OP16.01 Coneixement dels antecedents culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny inclusiu; i coneixement dels aplicacions dels noves tecnologies de la comunicació i informació integrades en l’estat de la qüestió i orientades a usuaris amb diversitat funcional.

CE24.OP16.01 Ser capaç de comunicar-se de forma efectiva per mitjà de memòries, documentació escrita i gràfica per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CE21.OP16.1 Ser capaç de generar models de disseny conceptual virtuals en l’àmbit del disseny inclusiu.

CE20.OP16.1 Ser capaç de realitzar projectes de disseny conceptual de nous productes en l’àmbit del disseny inclusiu.

CE19.OP16.1 Ser capaç de resoldre i integrar aspectes d’índole comunicativa i estètica del producte sota el prisma del concepte de disseny inclusiu.