Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1042 - Expressió Objectual i Disseny

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.

Lliçó magistral-teoria: el professorat presenta els coneixements teòrics de manera lògica i estructurada amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al correcte aprenentatge de l'assignatura. S'impartirà aquest mètode amb el suport de l'ús de la pissarra, presentacions interactives, material visual, demostracions pràctiques a l'aula, simulacions i comentaris de renders i dibuixos a color, etc.

Classes pràctiques de laboratori: els i les alumnes realitzaran en aquestes classes diferents exercicis relacionats amb els continguts teòrics presentats.

Seminaris: s'organitzarà un seminari en el qual es vora amb més profunditat alguns dels temes de l'assignatura.

Tutories: es buscarà informació sobre el treball autònom de l'estudiantat i se li resoldran aqueixos dubtes que sorgisquen durant la realització del mateix o relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Treball personal: l'alumnat, en hores no presencials, prepararà l'assignatura mitjançant la lectura de llibres de referència, la realització d'una sèrie de treballs, etc.