Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1041 - Tècniques i Conceptes de Creació Formal

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 7,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CG5.OP01.01 Aplicar la motivació per la qualitat en el desenvolupament dels treballs.

CG1.OP01.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE6.OP01.01 Ser capaç de comprendre diferents tècniques i conceptes de creació formal emprats en els antecedents històrics, culturals i ultimes tendències del disseny.

CE24.OP01.1 Ser capaç de comunicar idees de disseny conceptual d’un producte per mitjà de documentació gràfica i textual.

CE23.OP01.2 Comprendre els coneixements teòrics més importants per a saber utilitzar diferents tècniques i processos per a la creació i transformació de la forma.

CE23.OP01.1 Aplicar la creativitat als processos de creació i transformació de la forma d’un producte.

CE20.OP01.1 Ser capaç de dissenyar nous conceptes de productes per mitjà de diferents formes de creació formal.