Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 61,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 6
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.

CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG1.OP12.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE6.OP12.01 Conèixer els aspectes històrics fonamentals de l’àmbit del disseny ceràmic, així com les ultimes novetats.

CE24.OP12.01 Ser capaç de comunicar el projecte d’un element ceràmic per mitjà de documentació gràfica i textual.

CE21.OP12.1 Generar el model conceptual, físic i virtual d’un producte ceràmic.

CE20.OP12.1 Dissenyar i desenvolupar un producte del sector ceràmic.