Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1035 - Creativitat, Innovació i Resolució de Problemes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau

Teoria:

A les classes de teoria s'exposen, amb l'ús d' exemples i casos, les metodologies dels quals conformen el temari de l'assignatura. Es realitzaran activitats participatives que conviden a la reflexió i la crítica.

Pràctiques de problemes:

Es plantejaran problemes acotats com a suplement a les metodologies exposades a la teoria.

Pràctiques de laboratori:

Sessions pràctiques que requereixen material addicional o suport informàtic com a complement a l'ensenyament en l'aula.

Seminaris:

Seminari per a l'exposició del projecte en equip a realitzar per l'alumnat.

Tutories:

Revisions puntuals del projecte en equip.

Avaluació:

Realització de proves escrites i, si escau, orals d'avaluació al llarg del curs per avaluar el seu progrés. Amb aquestes proves es pretén a més a més de millorar la qualitat i el rendiment de les activitats pràctiques de l'assignatura.

Treball personal:

Elaboració de la documentació a presentar de les activitats pràctiques: memòries, esborranys, etc.

Treball a desenvolupar en equip al llarg de l'assignatura.

Treball de preparació dels exàmens:

Estudi i resolució d'exercicis per als exàmens, tant per als d'avaluació contínua com per a l'examen final.