Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1035 - Creativitat, Innovació i Resolució de Problemes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Aplicar metodologies i tècniques per a l’anàlisi, síntesi i avaluació de problemes de disseny en la fase conceptual. 

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG1.OP08.1 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE23.OP08.1 Ser capaç de dissenyar nous conceptes o modificar els existents per a innovar en l’àmbit del disseny.

CE16.OP08.1 Ser capaç de resoldre problemes inventius per al desenvolupament de nous productes.

CE15.OP08.1 Ser capaç d’aplicar les metodologies impartides en l’assignatura per a analitzar i resoldre problemes inventius en el disseny de nous productes.