Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1031 - Taller Experimental de Prototips

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.

Encara que l’assignatura té assignades cinc hores presencials per a la teoria, no hi ha classes teòriques en el sentit tradicional del terme, perquè es tracta d’una assignatura eminentment pràctica. No obstant això, es consideren elements teòrics totes les explicacions d’introducció al plantejament de cada proposta de treball dins de les classes pràctiques, i, de la mateixa manera, s’estableix un procés d’ensenyament teòric aplicat, que es relaciona amb els propòsits dels plantejaments, i que cada estudiant o estudianta ha de resoldre de manera diferent. Així doncs, en la inevitable aparició de dubtes i la necessitat de resolució dels problemes, es desenvoluparà una comunicació entre el professorat i l’alumnat que ha de facilitar el procés d’aprenentatge i d’assimilació de conceptes abstractes. A més d’aquestes qüestions, l’alumnat disposa d’un material didàctic específic (llibre de text, vídeos complementaris i fitxes de treball concretes i senzilles) al qual pot accedir des de l’aula virtual, per a consultar-lo en l’àmbit de l’autoaprenentatge.

Ensenyament presencial: durant el curs acadèmic es plantegen diverses pràctiques i treballs que ha de realitzar l’alumnat. Són propostes de disseny individual en funció de requisits variats i de conceptes compositius diferents que han de concloure en forma de maquetes o de models. La temàtica i les indicacions d'aquestes pràctiques es disposaran en l’aula virtual en forma de fitxes de treball, amb un calendari de realització i entregues adaptat als horaris de cada grup.

Ensenyament no presencial: les pràctiques i treballs que ha de realitzar l’alumnat (propostes de disseny individual en funció de requisits variats), requereixen a vegades més temps que el que limita l’horari de classes, perquè, prèviament han de documentar-se i analitzar qüestions que després els seran útils per al desenvolupament de les pràctiques o els treballs acadèmics. Al mateix temps, han d’indagar en les diverses alternatives creatives per a solucionar els casos plantejats i, en determinades ocasions, han de realitzar alguns treballs fora dels tallers o concloure altres iniciats en les classes presencials.

Tutories: les tutories en una assignatura d’aquestes característiques constitueixen un seguiment dels treballs desenvolupats fora de l’aula, a fi d’ajudar directament a l’alumnat en qüestions pràctiques relacionades amb el procés de disseny i l’execució dels models, les maquetes o els prototips. L’orientació i supervisió de les tasques no presencials es resoldran en l’aula.