Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau

Lliçó magistral-teoria:

El professor presentarà els coneixements teòrics de forma lògica i estructura amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al correcte aprenentatge de l'assignatura. S'impartirà este mètode recolzat per l'ús de la pissarra, presentacions interactives, material visual, demostracions pràctiques en l'aula, simulacions i comentaris de renders i dibuixos a color, etc.

Classes pràctiques de laboratori:

Els alumnes realitzaran en estes classes distints exercicis relacionats amb els continguts teòrics presentats.

Seminaris:

S'organitzarà un seminari de l'assignatura en què es durà a terme una introducció a les ferramentes gràfiques d'edició d'imatge digital.

Tutories:

Es demanarà informació sobre el treball autònom de l'estudiant i se li resoldran aquells dubtes que sorgisquen durant la realització del mateix o relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Treball personal:

Els alumnes, en hores no presencials, prepararan l'assignatura per mitjà de la lectura de llibres de referència, la realització d'una seriosa de treballs, etc.