Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. FONAMENTS D'ELECTRICITAT

1.     Magnituds i unitats.

2.      Lleis fonamentals.

3.      Circuits en corrent continu.

4.     Circuits en corrent altern.

 

TEMA 2. FONAMENTS D'ELECTRÒNICA. COMPONENTS BÀSICS

1.     Components pasius.

2.     Circuits impressos i integrats.

3.      Díodes.

4.     Transistors.

5.     Microcontroladors

6.      Elements d'electrònica de potència.

7.      Circuits d'aplicació.

 

TEMA 3. MATERIALS I COMPONENTS D'EQUIPS ELÈCTRICS

1.     Conductors elèctrics, aïllants i elements de connexió.

2.      Accionaments elèctrics.

3.      Transformadors, contactors i relés.

4.      Resistències calefactores.

5.      Proteccions elèctriques.

6.      Llums.

7.     Piles i bateries

 

TEMA 4. APARELLS ELECTRODOMÈSTICS

1.     Dades tècniques i plaques de característiques.

2.     Electrodomèstics per a calefacció.

3.     Electrodomèstics per a ventilació i condicionament de l'aire.

4.     Electrodomèstics de línia blanca.

5.     Electrodomèstics per a il·luminació.

6.      Altres electrodomèstics.

7.     Gestió del residus.

 

TEMA 5. PROTECCIÓ CONTRA XOCS ELÈCTRICS. NORMATIVA

1.     Efectes del corrent elèctric en el cos humà.

2.     Instal·lació de posta a terra.

3.     Protecció enfront de contactes directes i indirectes.

4.     Normativa i assajos de seguretat elèctrica. Marcat CE.

5.      Criteris de disseny.

 

TEMA 6. COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA D'EQUIPS ELÈCTRICS

1.     Fonaments i idees bàsiques.

2.     Pertorbacions electromagnètiques: tipus i fonts.

3.      Normativa i assajos de compatibilitat electromagnètica.

4.      Criteris de disseny.

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

1.     Circuits de corrent continu i corrent altern.

2.      Disseny i muntatge d'un circuit electrònic: Protoboard.

3.     Disseny i muntatge d'un circuit electrònic: Circuit imprès.

4.      Anàlisi pràctica d'electrodomèstics. Primera sessió.

5.      Anàlisi pràctic d'electrodomèstics. Segona sessió.

6.      Assajos de seguretat elèctrica.