SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

1.       El procés de disseny i la guia VDI2221.

1.1.    Necessitat d’una metodologia de disseny.

1.2.    El disseny en l'empresa. Cicle de vida d’un producte. Enginyeria concorrent.

1.3.    El procés de disseny.

1.4.    Fases del disseny.

1.5.    Guia VDI 2221.

1.6.    Exemples.

 

2.       Disseny considerant la qualitat i la veu del client. Metodologia QFD.

2.1.    Introducció.

2.2.    Disseny considerant la veu del client.

2.3.    Mètode de Desplegament de la Funció de Qualitat (QFD) o de la Casa de la Qualitat.

2.3.1.Obtenció de la veu del client.

2.3.2.Assignació del grau d’importància de les demandes.

2.3.3.Avaluació de la companyia i de la competència.

2.3.4.Valor meta i ràtio de millora.

2.3.5.Aspectes venedors.

2.3.6.Càlcul del pes absolut i del pes relatiu.

2.3.7.Generació d’especificacions de disseny.

2.3.8.Integració entre demandes i especificacions.

2.3.9.Teulada de la Casa de la Qualitat: Corelacions.

2.3.10.   Càlcul de la importància de cada especificació.

2.4.    Etapes posteriors de la Casa de la Qualitat.

2.5.    Aplicació de la Casa de la Qualitat en relació amb les etapes del procés de disseny. 

2.6.    Exemples.

 

3.       Disseny de productes considerant experiències i serveis

3.1.    Introducció

3.2.    Mètodes bàsics per a l'anàlisi d'experiències i serveis del producte

3.2.1. Tècniques etnogràfiques d'observació: shadowing i safari

3.2.2. Persones i mapa d'empatia

3.3.    Prototipat mitjançant *storytelling

3.4.    Finalitat i relació amb les etapes del procés de disseny

3.5.    Elaboració

 

4.       Disseny considerant la fiabilitat. Mètode d’anàlisi modal de fallades i efectes.

4.1.    Introducció.

4.2.    Definicions bàsiques i limitacions de l'AMFE.

4.3.    Passos del mètode AMFE.

4.3.1. Anàlisi de les funcions del producte.

4.3.2. Identificació dels modes de fallada i les causes.

4.3.3. Identificació dels efectes derivats dels modes de fallada.

4.3.4. Quantificació dels riscos derivats dels modes de fallada: probabilitat d'ocurrència, gravetat i probabilitat de detecció.

4.3.5. Proposta de canvis de disseny i mesures correctores.

4.4.    Exemples.

 

5.       Disseny considerant la fiabilitat. Mètode d’anàlisi de l’arbre de fallades

5.1.    Introducció.

5.2.    Definicions i bases matemàtiques.

5.2.1. Successos i teoria de conjunts.

5.2.2. Àlgebra de Boole.

5.2.3. Càlcul de probabilitats.

5.3.    Construcció i anàlisi de l’arbre de fallades.

5.3.1.Definició i acotació del succés “no desitjat” o succés TOP.

5.3.2.Construcció del diagrama de l’arbre. Portes lògiques.

5.3.3.Avaluació de l’arbre.

5.3.3.1.             Avaluació qualitativa.

5.3.3.2.             Avaluació quantitativa.

5.3.4.Obtenció de mesures correctores.

5.3.5.Millora del disseny i construcció i anàlisi del nou arbre, una vegada aplicades les mesures correctores.

5.4.    Exemples.

 

6.       Arquitectura del producte.

6.1.    Introducció.

6.2.    Tipus d’arquitectura.

6.2.1. Fixa

6.2.2. Plataforma modular

6.2.3. Customitzable

6.3.    Mètode de definició de l’arquitectura del producte.

6.3.1. Mètode de selecció del tipus d'arquitectura

6.3.2. Mètode de definició de l'arquitectura del producte

 

7.       Anàlisi dels costos d'un disseny.

7.1.    Introducció.

7.2.    El cost i la fixació de preus.

7.3.    Classificació dels costos.

7.4.    Formes de fixació del preu basat en el cost.

7.5.    Consideracions a tenir en compte en el càlcul dels costos.

7.6.    Problemes d'aplicació.

8.       Disseny considerant els costos. Metodologia d'anàlisi del valor.

8.1.    Introducció.

8.2.    Conceptes fonamentals.

8.3.    Etapes de l'anàlisi del valor.

8.3.1.Etapa de selecció.

8.3.2.Etapa d'informació.

8.3.3.Etapa especulativa.

8.3.3.1.             FAST: anàlisi funcional per a l'anàlisi del valor.

8.3.3.2.             Tècniques de suport a l'anàlisi del valor.

8.3.4.      Etapa d'anàlisi.

8.3.5.Etapa de planificació.

8.3.6. Etapa de conclusió.

8.4.    Exemples.

TEMARI DE PRÀCTIQUES

Les pràctiques consisteixen a aplicar successivament les següents metodologies a un determinat producte.

-          Investigació del problema de disseny. Anàlisi de l'experiència

-          Anàlisi de la veu del client i aplicació del QFD.

-          Aplicació de l'anàlisi de les maneres de fallada i efectes.

-          Anàlisi de l'arquitectura.

-          Anàlisi del valor.

-          Síntesi del producte.
 

PROBLEMES
- Problemes d'anàlisis de costos de productes.
- Problemes d'arbre de fallades.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16