Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de distintes fonts.

CE3 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica. Coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador. Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d’enginyeria gràfica.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG4.F06.02 Establir connexions i realitzar transferències remotes de fitxers, amb i sense compressió, de manera segura a través de diversos mitjans (SFTP, correu-e, SCP).

CG4.F06.01 Gestionar els fitxers, carpetes d’usuari i arxius comprimits en els entorns d’escriptori de les aules informàtiques.

CG3.F06.02 Descriure la tecnologia que fa funcionar les xarxes informàtiques.

CG3.F06.01 Distingir les diferències entre diverses alternatives per a la codificació de dades en formats multimèdia.

CG2.F06.01 Dissenyar una pàgina web que servisca contingut estàtic multimèdia.

CE3.F06.01 Manipular imatges de manera ràpida i eficaç.

CE25.F06.03 Estimar la relació qualitat/preu d’un ordinador personal basant-se en els seus components.

CE25.F06.02 Efectuar recerques d’informació al web de manera ràpida i eficaç..

CE25.F06.01 Descriure els mecanismes bàsics de seguretat i protecció de dades en els ordinadors personals.

CE23.F06.1 Dissenyar una pàgina web interactiva.