Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

54 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.

CE5 - Manejar tècniques i eines d’expressió i representació artística.

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG4.OB05.01 Ser capaç de resoldre problemes de disseny formal i adoptar solucions alternatives mitjançant l’experimentació personal i la indagació.

CG3.OB05.01 Ser capaç d’experimentar i reflexionar en relació a les pròpies configuracions formals amb un esperit autocrític.   

CE5.OB05.01 Saber expressar idees formals mitjançant tècniques d’expressió tridimensional.

CE21.OB05.1 Ser capaç de dissenyar objectes de forma conceptual mitjançant maquetes o models físics.