Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CE5 - Manejar tècniques i eines d’expressió i representació artística.

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CG5.F04.01 Aplicar la motivació per la qualitat en l’ús de les tècniques i eines d’expressió i representació artística i en la presentació final dels treballs de l’assignatura.

CE5.F04.03 Comprendre els aspectes teòrics més rellevants sobre  les tècniques i les eines d’expressió i representació artística.

CE5.F04.02 Aplicar  tècniques i eines d’expressió i representació artística realitzant rendering  d’objectes industrials.

CE5.F04.01 Aplicar  tècniques i eines d’expressió i representació artística per a saber visualitzar, dibuixar i proporcionar  les formes, dotar-les de volum i simular les textures dels distints tipus de materials que componen un objecte industrial.

CE24.F04.1 Explicar d’una forma efectiva el disseny i la presentació d’un producte industrial utilitzant les tècniques i  eines gràfiques necessàries.

CE23.F04.1 Aplicar la creativitat a les tècniques de presentació d’un projecte industrial.